Pred pridaním oznamu sa musíte na našom portáli kradnute.sk registrovať cez registračný formulár, alebo prepojiť s vaším Google účtom.

Po registrácií máte plnú kontrolu nad editáciou vašich oznamov.

Pri vkladní oznamu nie je povinné uvádzať e-mail ani tel. kontakt, ale odporúčame vybrať aspoň jeden spôsob, aby vás mohli v prípade informácie o kradnutej, stratenej, alebo nájdenej veci kontaktovať.

Zadaný e-mail v ozname nie je viditeľný. Pri zverejnenom ozname je viditeľný iba kontaktný formulár.

Pridaný oznam bude zverejnený 365 dni a pred uplynutím jeho platnosti vás na to upozorní e-mail.

Pridanie oznamu:

Oznam zaraďte do správnej kategórie.

Do textovej časti zadávajte čo najpresnejšie špecifikácie kradnutej, stratenej, alebo nájdenej veci.

 • Model
 • Typ
 • Sériové číslo
 • IMEI (telefón a iné mobilné zariadenia)
 • Farba
 • Špecifické znaky (nálepka, nápis, poškodenie, iné)
 • Miesto a čas krádeže, straty, alebo nálezu
 • V prípade nálezu zverejnite len časť špecifických znakov aby ste si vedeli overiť či daná vec je naozaj pôvodného majiteľa

Zvýšte si šancu na nájdenie kradnutej, alebo stratenej veci a nedajte šancu zlodejom.

 • Napíšte do oznamu aj výšku odmeny za informáciu, ktorá vás dovedie k ukradnutej veci
 • Topovaním si zvyšujete tiež svoje šance na nájdenie veci, tým že je oznam v danej kategórií na poprednom mieste
 • Zvýšte si šancu aj stlačením odkazu Zdielajte na Facebooku
 • Pridajte fotky, alebo odkaz na video

…a nezabudnite zdieľať kde sa len dá

V prípade oznamu, ktorý tam nemá čo robiť prosím stlačte: Nahlásiť oznam

Veľa šťastie vám praje tím kradnute.sk